Zb±szyń :: Turniej Piłkarskich Trójek Rodzinnych

W sobotę 20 marca 2010 roku, w hali sportowej ,,Zb±szynianka" odbył się V Turniej Piłkarskich Trójek Rodzinnych.

Organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy ,,OLIMPUS" działaj±cy przy Liceum Garczyńskiego w Zb±szyniu oraz Zb±szyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. W zawodach wzięło udział 21 rodzin, które same zdecydowały o grze w grupie drużyn zaawansowanych lub niezaawansowanych.

GRUPA ZAAWANSOWANA
1. RODZINA CISZAKÓW
Głowa rodziny: Marcin Ciszak, brat Daniel Ciszak, kuzyn Rychter Sławomir.
2. RODZINA KUBERSKICH
Głowa rodziny: Dariusz Kuberski, brat Grzegorz Kuberski, bratanek Bartłomiej Kuberski, syn Wiktor Kuberski.
3. RODZINA KRÓLIKOWSKICH
Głowa rodziny: Tomasz Królikowski, kuzyn Daniel Królikowski, kuzyn Paweł Brumma, kuzyn Bartosz Kaczmarek.
4. RODZINA PELESZCZAKÓW
Głowa rodziny: Daniel Peleszczak, brat Damian Peleszczak, ojciec Kazimierz Peleszczak.
5. RODZINA BORKOWSKICH/PIETRZAKÓW
Głowa rodziny: Anna Borkowska, brat Jakub Borkowski, brat Przemysław Borkowski, kuzyn Daniel Borkowski, kuzyn Jonasz Pietrzak.
6. RODZINA SKOTARCZYKÓW
Głowa rodziny: Grzegorz Skotarczak, brat Piotr Skotarczak, kuzyn Patryk Rau, kuzyn Adrian Skotarczyk.
7. RODZINA FLEISCHERÓW
Głowa rodziny: Krzysztof Fleischer, brat Przemysław Fleischer, kuzyn Krzysztof WoĽniak, kuzyn Artur Bock.

WYNIKI SPOTKAŃ
Ciszakowie - Fleischerowie 3:4
Kuberscy - Skotarczakowie 1:4
Peleszczakowie - Borkowscy/Pietrzakowie 1:5
Fleischerowie - Borkowscy/Pietrzakowie 2:2
Skotarczakowie - Królikowscy 3:0
Ciszakowie - Kuberscy 3:3
Kuberscy - Fleischerowie 2:3
Królikowscy - Ciszakowie 1:3
Peleszczakowie - Skotarczakowie 4:5
Skotarczakowie - Borkowscy/Pietrzakowie 1:2
Ciszakowie - Peleszczakowie 3:4
Kuberscy - Królikowscy 3:3
Królikowscy - Fleischerowie 1:6
Peleszczakowie - Kuberscy 1:3
Borkowscy/Pietrzakowie - Ciszakowie 2:1
Fleischerowie - Skotarczakowie 3:2
Kuberscy - Borkowscy/Pietrzakowie 1:1
Królikowscy - Peleszczakowie 2:0
Peleszczakowie - Fleischerowie 0:8
Borkowscy/Pietrzakowie - Królikowscy 0:2
Skotarczakowie - Ciszakowie 3:1

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

I miejsce
RODZINA FLEISCHERÓW 19 pkt.
II miejsce
RODZINA SKOTARCZYKÓW 15 pkt.
III miejsce
RODZINA BORKOWSKICH/PIETRZAKÓW 14 pkt.
IV miejsce
RODZINA KRÓLIKOWSKICH 10 pkt.
V miejsce
RODZINA KUBERSKICH 9 pkt.
VI miejsce
RODZINA CISZAKÓW 7 pkt.
VII miejsce
RODZINA PELESZCZAKÓW 6 pkt.

GRUPA NIEZAAWANSOWANA

W grupie niezaawansowanej wyst±piło 14 rodzin, które w pierwszym etapie zostały podzielone na 3 grupy, w których to grały systemem ,,każdy każdym". Z każdej grupy do dalszych rozgrywek awansowały 2 pierwsze zespoły oraz 2 zespoły z najlepszym bilansem punktowym. W etapie finałowym rodziny grały systemem do dwóch przegranych.

Grupa A

1.RODZINA GASSEMÓW
Głowa rodziny: Paweł Gassem, syn Jakub Gassem, kuzyn Arkadiusz Gassem, kuzyn Robert Gassem.
2.RODZINA GAJEWSKICH
Głowa rodziny: Krzysztof Gajewski, brat Sebastian Gajewski, syn Arkadiusz Gajewski, syn Bartosz Gajewski.
3.RODZINA SOŁTYSIKÓW/KACZMARKÓW/LISIEWICZÓW
Głowa rodziny: Marcin Kaczmarek, Bartosz Kaczmarek, Adrian Lisiewicz, Bartosz Sołtysik, Dominik Starszak.
4. RODZINA ¦LIWÓW
Głowa rodziny: Łukasz ¦liwa, brat Tomasz ¦liwa, kuzyn Filip ¦liwa.
5. RODZINA GOŁKÓW
Głowa rodziny: Dawid Gołek, brat Jakub Gołek, kuzyn Paweł Mi¶kiewicz, kuzyn Artur Wróbel.

Grupa B
1.RODZINA FRASZÓW
Głowa rodziny: Ryszard Frasz, syn Patryk Frasz, syn Aleksander Frasz.
2.RODZINA ŻMUDÓW/LEJWODOWODÓW/WINIARZÓW
Głowa rodziny: Patryk Wejwoda, kuzyn Tomasz Kaczmarek, kuzyn Karol Hutek, Michał Winiarz.
3.RODZINA WO¦KOWIAKÓW
Głowa rodziny: Jakub Wo¶kowiak, kuzyn Maciej Szarata, kuzyn Arkadiusz Szarata, kuzyn Michał Kostera.
4.RODZINA KLUJÓW
Głowa rodziny: Piotr Kluj, kuzyn Wojciech Kluj, kuzyn Maciej Kluj.

Grupa C
1.RODZINA ZBORALSKICH
Głowa rodziny: Roman Zboralski, syn Adrian Zboralski, szwagier Piotr Antosz, siostrzeniec Artur Antosz.
2.RODZINA DURÓW
Głowa rodziny: Dawid Dura, ojciec Mieczysław Dura, kuzyn Marcin Halasz.
3.RODZINA NAWOTNIKÓW
Glowa rodziny: Jarosław Nawotnik, szwagier Patryk Nawotnik, córka Aldona Nawotnik, kuzyn Łukasz Nawotnik.
4.RODZINA GARCZYŃSKICH/GASSEMÓW
Głowa rodziny: Marek Gassem, szwagier Arkadiusz Garczyński, brat szwagra Karol Garczyński, syn szwagra Filip Garczyński.
5.RODZINA HAJDUKÓW
Głowa rodziny: Dariusz Hajduk, syn Maciej Hajduk, syn Wojciech Hajduk, syn Jakub Hajduk.

WYNIKI SPOTKAŃ FAZA GRUPOWA

Gajewscy - Gołkowie 1:0
Żmudowie/Wejwodowie/ Winiarzowie - Klujowie 0:2
Durowie - Hajdukowie 3:0
Sołtysikowie/Lisiewiczowie/Kaczmarkowie - ¦liwowie 2:4
Nawotnikowie - Garczyńscy/Gassemowie 3:3
Gołkowie - Sołtysikowie/Lisiewiczowie/Kaczmarkowie 1:4
Hajdukowie - Nawotnikowie 3:0
Gassemowie - Gajewscy 1:0
Fraszowie - Żmudowie/Wejwodowie/ Winiarzowie 2:1
Zboralscy - Durowie 2:3
Sołtysikowie/Lisiewiczowie/Kaczmarkowie - Gassemowie 4:1
Nawotnikowie - Zboralscy 2:2
¦liwowie - Gołkowie 1:3
Wo¶kowiakowie - Klujowie 2:0
Garczyńscy/Gassemowie - Hajdukowie 0:3
Gassemowie - ¦liwowie 2:1
Fraszowie - Wo¶kowiakowie 1:3
Zboralscy - Garczyńscy/Gassemowie 6:1
Gajewscy - Sołtysikowie/Lisiewiczowie/Kaczmarkowie 2:1
Durowie - Nawotnikowie 3:0
¦liwowie - Gajewscy 1:4
Wo¶kowiakowie - Żmudowie/Wejwodowie/ Winiarzowie 3:0
Garczyńscy/Gassemowie - Durowie 1:4
Gołkowie - Gassemowie 0:0
Klujowie - Fraszowie 1:2
Hajdukowie - Zboralscy 1:4

AWANS DO RUNDY FINAŁOWEJ

Grupa A
Rodzina Gajewskich 9 pkt.
Rodzina Gassemów 7 pkt.

Grupa B
Rodzina Wo¶kowiaków12 pkt.
Rodzina Fraszów 9 pkt.

Grupa C
Rodzina Durów 12 pkt.
Rodzina Zboralskich 7 pkt.

Dwa zespoły z najlepszym bilansem pkt.
Rodzina Klujów
Rodzina Sołtysików/Lisiewiczów/Kaczmarków

WYNIKI SPOTKAŃ FAZA FINAŁOWA

Gajewscy - Klujowie 2:1
Wo¶kowiakowie - Gassemowie 3:1
Zboralscy - Fraszowie 2:2 K 2:0
Sołtysikowie/Lisiewiczowie/Kaczmarkowie - Durowie 2:4
Fraszowie - Sołtysikowie/Lisiewiczowie/Kaczmarkowie 2:1
Klujowie - Gassemowie 0:4
Zboralscy - Fraszowie 6:3
Gassemowie - Wo¶kowiakowie 3:0

FINAŁY

Gajewscy - Zboralscy 0:4
Durowie - Wo¶kowiakowie 3:0

Mecz o III - IV miejsce
Gajewscy - Wo¶kowiakowie 1:3

Mecz o I - II miejsce
Zboralscy - Durowie 0:0 K 2:1

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

I miejsce
RODZINA ZBORALSKICH
Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż Adrian Zboralski - absolwent Liceum Garczyńskiego, ówczesny członek UKS OLIMPUS - jest pomysłodawc± tego turnieju i od 5 lat wraz z rodzin± czynnie w nim uczestniczy. W tym roku jego rodzina uplasowała się na pierwszym miejscu.

II miejsce
RODZINA DURÓW
III miejsce.
RODZINA WOSKOWIAKÓW
IV miejsce
RODZINA GAJEWSKICH
V-VI miejsce
RODZINA GASSEMÓW
RODZINA FRASZÓW
VII -VIII miejsce
RODZINA SOŁTYSIKÓW/LISIEWICZÓW/KACZMARKÓW
RODZINA KLUJÓW

Najmłodszym uczestnikiem turnieju został Wiktor Kuberski (7 lat!!!)
Zwycięskie rodziny w obu grupach otrzymały medale, dyplomy oraz okoliczno¶ciowe statuetki. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki.
Na każdego uczestnika czekał również skromny poczęstunek.
Jednak najważniejsze jest to, iż kolejny raz wiele rodzin postanowiło spędzić z nami swoj± woln± sobotę angażuj±c swoje rodziny do wspólnej sportowej zabawy. Widz±c duże zainteresowanie tego typu imprezami jako organizatorzy odczuwamy duż± motywację do organizowania następnych tego typu imprez.
Cieszymy się, że kolejny raz udało się zrealizować założone cele:

- propagowanie aktywnego wypoczynku,
- integracje rodzin zb±szyńskich,
- wyłonienie najlepszych zespołów rodzinnych,
- popularyzacje halowej piłki nożnej w ¶rodowisku lokalnym,
- promocję UKS OLIMPUS, Liceum Garczyńskiego oraz Zb±szyńskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Dziękujemy wszystkim za po¶więcony czas, sportowe zaangażowanie i zapraszamy za rok!!!
Komunikat opracowała Anna Sołtysik-¦liwa

Kontakt:
Zb±szyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
ul. Mostowa 10 a
64-360 Zb±szyń
tel. 68 38 68 050
kom. 664 495 084

Wyniki w pliku .doc


Tomasz Szczechowicz

Zb±szyń 2010

centrumsportu-zbaszyn@wp.pl , www.centrumsportu-zbaszyn.pl

powrót