Zb±szyń zaprasza na wspólne spędzenie czasu


STYCZEŃ

Całorocznie

Kalendarz imprez sportowych


- Organizator: Zb±szyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji


11 stycznia

Wielka Orkiestra Swi±tecznej Pomocy

Miejsce: Zb±szyńskie Centrum Kultury


- Organizator: Zb±szyńskie Centrum Kultury


17 - 19 stycznia

Obchody powrotu Zb±szynia do macierzy i uroczysto¶ci zwi±zane z zakończeniem obchodów Roku Powstania Wielkopolskiego

Miejsce: Zb±szyńskie Centrum Kultury, Muzeum Ziemi Zbaszynskiej i Regionu Kozła, Rynek


- Organizator: Zb±szyńskie Centrum Kultury


LUTY

14 luty

Otwarcie wystawy w Galerii "Baszta"

Miejsce: Galeria "Baszta" - Park Miejski


- Organizator: Zb±szyńskie Centrum Kultury


16 - 28 luty

Ferie Zimowe

Miejsce: Zb±szyńskie Centrum Kultury


- Organizator: Zb±szyńskie Centrum Kultury


16 - 28 luty

Ferie w Bibliotece

Miejsce: Biblioteka Publiczna w Zb±szyniu


- Organizator: Zb±szyńskie Centrum Kultury


MARZEC

8 marca

¦więto Kobieco¶ci

Miejsce: Zb±szyńskie Centrum Kultury


- Organizator: Zb±szyńskie Centrum Kultury


12 - 13 marca

Konkurs recytatorski "Nadobrzanka"

Miejsce: Zb±szyńskie Centrum Kultury


- Organizator: Zb±szyńskie Centrum Kultury


KWIECIEŃ

26 kwietnia godz.14.13

"XIII Zb±szyńskie Spotkania z Piosenk± Biesiadn±"

Do wspólnej zabawy zapraszaj± zespoły:

 1. Zespół ¦piewaczy Zb±szyńskich Seniorów
 2. "Jarzębina" z Nowego Tomy¶la
 3. Go¶cie z Brieskov Finkenheerd (Niemcy)
 4. "Podzamek Boy's" z Wiejskiej Gminy Kłodzko
 5. "Cantares" z Witnicy
 6. "Harmonia" ze Zb±szynka
 7. "Nowinianki" z Nowin Wielkich
 8. "Wesoła Ferajna" ze Zb±szynia
 9. "Obrzanie" z Trzciela
 10. "Drzewiczanie" z Kostrzyna n/Odr±
 11. "Singers Friends" z Nowego Tomy¶la

Miejsce: Zb±szyńskie Centrum Kultury


- Organizator: Zb±szyńskie Centrum Kultury


MAJ

3 maja

Obchody ¦więta Konstytucji 3 Maja

Program:

12.00 - Msza ¦w. w intencji Ojczyzny Po mszy przemarsz pod Pomnik Powstańców Wlkp. i uroczysto¶ci ¦więta Konstytucji z udziałem Reprezentacyjnego Oddziału Konnego Ułanów Poznańskich

14.00 - na Plaży Miejskiej "Majówka z ułanami"

15.00 - Zb±szyńska Ochotnicza Straż Pożarna zaprasza na "Majówkę ¦w. Floriana"

W programie:
pokazy strażackie
konkursy rodzinne
przejażdżki po jeziorze
ogl±danie Zb±szynia z wysoko¶ci

18.00 - Koncert zespołu "Babsztyl"

20.00 - 1.00 - zabawa taneczna gra DJ "Gluba"

Miejsce: Plac Wolno¶ci - Pomnik Powstańców Wielkopolskich, Plaża Łazienki

- Organizator: Zb±szyńskie Centrum Kultury10 maja

Odsłonięcie pomnika Jana Pawła II

Miejsce: Skwer przy Urzędzie Miejskim

- Organizator: Zb±szyńskie Centrum Kultury


16 maja

Noc Muzeów

Miejsce: Muzeum Ziemi Zb±szyńskiej i Regionu Kozła

- Organizator: Zb±szyńskie Centrum Kultury


21 - 22 maja

Mistrzostwa Gimnazjum

Uczestnicy: Optimist

- Organizator: Zb±szyński Klub Żeglarski


CZERWIEC

01 czerwca

\"Dzień dziecka\" dla uczniów szkół podstawowych

Uczestnicy: Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zb±szyniu

- Organizator: Zb±szyński Klub Żeglarski


03 czerwca

Piknik żeglarski \"Żeglowac każdy może\"
Realizacja programu \"Żagle dla Wszystkich\"

Uczestnicy: Podopieczni Specjalnego O¶rodka Szkolno-Wychowawczego w Zb±szyniu

- Organizator: Zb±szyński Klub Żeglarski


06 - 08 czerwca

V SPŁYW KAJAKOWY RZEKˇ OBRˇ ¦LADAMI KAROLA WOJTYŁY

Termin:
- 6.06.09 - 7.06.09 (sobota -niedziela - poniedziałek).

Trasa:
- pierwszy dzień: Kopanica - Zb±szyń,

 • godzina 9.00 zbiórka uczestników - plaża "Łazienki" otwarcie spływu,
 • godzina 9.30 wyjazd autokarów do Kopanicy,
 • ok. godziny 10.30 wodowanie kajaków, start spływu,
 • na trasie przewidywane s± dwie przerwy ok. 30 minutowe w miejscowo¶ci Grójec i Nowa Wie¶,
 • ok. godziny 17.00 spodziewane przybycie uczestników na miejsce biwakowania "Camping przy Baszcie" w Zb±szyniu,
 • - ok. godziny 19.00 wspólna kolacja przy ognisku,

drugi dzień: Zb±szyń - Lutol Mokry,

 • ¶niadanie we własnym zakresie,
 • polowa Msza ¦w. na terenie „Campingu Przy Baszcie”,
 • start spływu godzina 10.30,
 • przewidywana przerwa ok. 30 minut przy pomniku Papieża Jana Pawła II w Zb±szyniu (dla chętnych wspólna modlitwa Anioł Pański), ,
 • ok. godziny 17.00 spodziewane przybycie uczestników spływu na miejsce biwakowania - Lutol Mokry,
 • ok. godziny 19.00 wspólna kolacja przy ognisku,

trzeci dzień: Lutol Mokry - Jezioro Konin Gmina Trzciel,

 • ¶niadanie we własnym zakresie,
 • start spływu godzina 11.00,
 • przewidywana przerwa ok. 30 minut w Miejscowo¶ci Trzciel,
 • godzina 15.30 spodziewane przybycie uczestników spływu na plażę Jeziora Konin,
 • ok. godziny 16.30 droga powrotna autokarami do Zb±szynia,
 • ok. godziny 17.30 zakończenie spływu na plaży w Zb±szyniu.

Odpłatno¶ć: 45,00 zł /osoba.
Cena zawiera wypożyczenie kajaków, transport osób, kajaków i bagażu, opłaty za pola namiotowe, dwa ogniska z kiełbaskami, ubezpieczenie uczestników, opiekę ratowników WOPR.
Uwaga! w przypadku korzystania z noclegu w domkach campingowych (dotyczy tylko pierwszego noclegu z własnym ¶piworem) dodatkowo 12 zł osoba.

Uczestnictwo:
uczestnikiem spływu może być osoba pełnoletnia, która:

 • dokona zgłoszenia do dnia 2 czerwca 2009r. w siedzibie Zb±szyńskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji ul. Mostowa 10 a, 64-360 Zb±szyń tel. (0-68) 38 68 050, centrumsportu-zbaszyn@wp.pl ,
 • dokona wpłaty podanej kwoty,
 • podpisze o¶wiadczenie o zapoznaniu się z regulaminem spływu, zasadami bezpieczeństwa i odpowiedzialno¶ci±.

Uwaga!
- Osoby niepełnoletnie mog± brać udział w spływie jedynie pod opiek± rodziców (prawnych opiekunów).
- Grupy młodzieżowe dopuszczone będ± do udziału w spływie po przedstawieniu przez opiekuna grupy imiennej listy podpisanej przez osobę uprawnion± jednostki deleguj±cej (np. szkoła, klub sportowy).

Sprawy różne:
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy wył±cznie do organizatorów.
- Należy zabrać:

 1. namiot,
 2. materac/karimatę,
 3. ¶piwór,
 4. żywno¶ć na drogę i ¶niadania,
 5. talerz, kubek, sztućce,
 6. odzież na drogę (strój k±pielowy, nakrycie głowy, odzież przeciwdeszczow±, obuwie umożliwiaj±ce wej¶cie do wody),
 7. odzież i obuwie na przebranie po kajakach,
 8. ciepł± bluzę/kurtkę, ?przybory toaletowe,
 9. duże, mocne, worki foliowe,
 10. g±bkę,
 11. woreczki foliowe na suchy prowiant ,
 12. wiele sił, u¶miechu na twarzy i dobrego humoru.

Cel:
- propagowanie aktywnych form turystyki,
- uczczenie pamięci Karola Wojtyły,
- integracja rodzin i ¶rodowiska młodzieżowego,
- promocja walorów krajoznawczo - doliny Obry i Gminy Zb±szyń.

Organizator:
- Burmistrz Zb±szynia,
- Zb±szyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Współorganizatorzy:
- Starostwo Powiatowe w Nowym Tomy¶lu,
- Urz±d Miejski w Zb±szyniu,
- Uczniowski Klub Sportowy "Olimpus" przy ZS NR 1w Zb±szyniu,
- T.G. Sokół Zb±szyń,
- WOPR oddział w Zb±szyniu.


- Organizator: Zb±szyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji


13 czerwca

Festyn Integracyjny Wsi Gminy Zb±szyń

Miejsce: Nowy Dwór

- Organizator: Zb±szyńskie Centrum Kultury


20 czerwca

Noc ¶więtojanska i Dni Morza

Miejsce: Plaża Łazienki

- Organizator: Zb±szyńskie Centrum Kultury


20 czerwca

Regaty o \"Puchar Zb±szynia\"a

Uczestnicy: Klasy: Optimist, Katamaran, Turystyczne Jachty Kabinowe, Jachty otwartopokładowe

- Organizator: Zb±szyński Klub Żeglarski


LIPIEC

6 - 11 lipca

IX Międzynarodowe Spotkania Artystyczne "Experyment"

Miejsce: Zb±szyń

- Organizator: Zb±szyńskie Centrum Kultury


SIERPIEŃ

15 sierpnia

IX Turystyczne Regaty Dookoła Jeziora \"Błędno\" - Ku Czci Wiecznej Wachty Regaty Old-boy\'ów na Optimistach

Uczestnicy: Klasy: Jachty kabinowe, Optimist

- Organizator: Zb±szyński Klub Żeglarski


22 - 23 sierpnia

VI Jarmark ¶w. Piotra w okowach poł±czony z Dożynkami Diecezjalno - Gminno - Powiatowymi.

Miejsce: Plaża Łazienki, Plac Rybaki

- Organizator: Zb±szyńskie Centrum Kultury


29 - 30 sierpnia

Rodzinny Rejs Jachtów Kabinowych Szlakiem Jezior Obrzańskich

Uczestnicy: Jachty kabinowe

- Organizator: Zb±szyński Klub Żeglarski


WRZESIEŃ

5 - 6 wrze¶nia

Zakończenie lata
Motorowodne Mistrzostwa Europy w klasie S-550

Miejsce: Plaża Łazienki

- Organizator: Zb±szyńskie Centrum Kultury


12 - 13 wrze¶nia

XVIII Regaty o \"Srebrn± Szeklę Zb±szynia\" Mistrzostwa Powiatu Nowotomyskiego

Uczestnicy: Klasy: Optimist, Katamaran, Turystyczne Jachty kabinowe, Jachty otwartopokładowe

- Organizator: Zb±szyński Klub Żeglarski


PA¬DZIERNIK

03 paĽdziernika

49 Regaty o \"Blekitn± Wstęgę Jeziora Błędno\"

Uczestnicy:Klasy: Open, Optimist

- Organizator: Zb±szyński Klub Żeglarski


9 - 11 paĽdziernika

XXXV Jubileuszowa Biesiada KoĽlarska

Miejsce: Zb±szyńskie Centrum Kultury, Rynek, Muzeum Ziemi Zb±szyńskiej i Regionu Kozła

- Organizator: Zb±szyńskie Centrum Kultury


27 paĽdziernika

Obchody Dnia Otwartych Ramion na pami±tkę przygarnięcia wypędzonych Żydów przez Zb±szynian

Miejsce: Zb±szyńskie Centrum Kultury, Muzeum Ziemi Zb±szyńskiej i Regionu Kozła

- Organizator: Zb±szyńskie Centrum Kultury


LISTOPAD

11 listopada

Obchody ¦więta Niepodległo¶ci

Miejsce: Plac Wolno¶ci - Pomnik Powstańców Wielkopolskich

- Organizator: Zb±szyńskie Centrum Kultury


21 listopada

VIII Zb±szyńskie Pokazy Mody

Miejsce: Zb±szyńskie Centrum Kultury

- Organizator: Zb±szyńskie Centrum Kultury


Całorocznie

Wystawy plastyczne i historyczne

Wernisaż Piotra Muszalskiego
Wernisaż J. Olejniczak

Miejsce: Galeria "Baszta" i Muzeum Ziemi Zb±szynskiej i Regionu Kozła

- Organizator: Zb±szyńskie Centrum Kultury


ORGANIZATORZY

Kontakt:

Zb±szyńskie Centrum Kultury
ul. Powstanców Wielkopolskich 12
64-360 Zb±szyń
tel. (068) 3860 874, (068) 3847945
fax (068) 3847946
e-mail: zck@zck.org.pl
internet: www.zck.org.pl

Zb±szyńskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
ul. Mostowa 10a
64-360 Zb±szyń
Tel/fax: (0-68) 38 68 050

Zb±szyński Klub Żeglarski
ul. Ł±kowa 7
64-360 Zb±szyń
e-mail: zkz@hd.pl