Historia Muzeum Ziemi Zb±szyńskiej i Regionu Kozła Wieża bramna z XVI w. oraz fragmenty murów i pozostało¶ci po bastionach, znajduj± się w parku miejskim i przypominaj± miejsce, gdzie niegdy¶ wznosił się zamek zbudowany w XV w. przez Abrachama Zb±skiego .
Na pocz±tku XX w. zamek został rozebrany przez zaborcę niemieckiego.

W 1938 r. z inicjatywy miejscowych nauczycieli otwarto w Przyprostyni Muzeum Ziemi Zb±skiej, gdzie oprócz historii regionu prezentowano folklor. Muzeum to zostało zamknięte po zajęciu Wielkopolski przez Niemców.

W latach 60- tych pod patronatem PTTK powstało w zabytkowej Baszcie Muzeum Regionalne Ziemi Zb±szyńskiej. W roku 2000 zb±szyński oddział PTTK został rozwi±zany a zbiory muzeum zostały przekazane Zb±szyńskiemu Centrum Kultury i Turystyki, które zorganizowało wystawy czasowe:

  • 2000 r.-Zb±szyń w starych fotografiach
  • 2001 r.-kapliczki i krzyże przydrożne
  • 2002 r.-pradzieje ziemi zb±szyńskiej

 

W kwietniu 2004 r. zostało otwarte Muzeum Ziemi Zb±szyńskiej i Regionu Kozła. Mie¶ci się ono w centralnej czę¶ci miasta, w zabytkowym budynku na Rynku miejskim.

Historia / Ekspozycje / Informacje / fotografiepowrót