Region Kozła

Florian Modrzyk budowniczy ludowych instrumentów muzycznych.

Region Zb±szynia, jak też okolice, w tym: D±brówka Wklp., Nowe Kramsko, Podmokle, Babimost, Grójec W±chabno, Chobienice, Chro¶nica i Trzciel zaliczaj± się do tzw. Regionu Kozła.
Nazwa ta wywodzi się od charakterystycznego dla tego regionu instrumentu ludowego - kozła. Obok dudów jest to najbardziej rozpowszechniony instrument ludowy w Wielkopolsce.

Kultura ludowa Zb±szynia sięga XVI wieku. Stare zapiski mówi±,
iż dawniej koĽlarze byli dobrze zarabiaj±cymi muzykami zawodowymi.
KoĽlarze grywali mi. na dworach duńskich. W okresie okupacji hitlerowcy zakazali gry na tym instrumencie. To bardziej utwierdziło rdzennych mieszkańców do przynależno¶ci do Polski. Instrumenty były w tym czasie tajnie przechowywane
by po wojnie ponownie grać polskie melodie. Tradycja gry była przekazywana
z pokolenia na pokolenie. W czasach powojennych kapele koĽlarskie grywały na weselach i uroczysto¶ciach miejskich. Kozioł do dzi¶ występuje głównie
w gminach: Zb±szyń, Zb±szynek i Babimost.

Do dzi¶ zachował się swoisty folklor muzyczny jak i nieliczni rzemie¶lincy wykonuj±cy te niepowtarzalne instrumenty. Obecnie kapele graj± wszędzie tam, gdzie ich się zaprosi. KoĽlarzowi akompaniuj± zwykle skrzypce i klarnet es.

W Państwowej Szkole Muzycznej w Zb±szyniu utworzona jest jedyna w kraju klasa gry na instrumentach ludowych .
Przedstawicielami Zb±szynia jest Kapela "Zb±szyniacy " z " Weselem Przyprostyńskim". Zb±szynek reprezentuje Kapela " Kotkowiacy " z zespołem Pie¶ni i Tańca w D±brówce Wlkp.

 

Wielkopolska Kapela Ludowa " Zb±szyniacy " J. Prz±dka ::: ul. Zielona 10 M.9 64-360 Zb±szyń
Tel. 48 660 154 215
lub 48 513 055 545
http://zbaszyniacy.prv.pl
    zbaszyniacy@wp.pl

Wesele Przyprostyńskie kierownik zespołu - Z. Centkowski Przyprostynia
Tel. 68 384 61 27
  kierownik artystyczny - W. Winiarz Przyprostynia
Tel. 68 386 07 55

 

powrót