Łomnica - opis kościoła


Kliknij i powiększ zdjęcie.

DZIEJE WSI I POSIADLOŚCI ŁOMNICKICH

HISTORIA KOŚCIOŁA

OPIS KOŚCIOŁA
Opis kościoła parafialnego Św. Wawrzyńca
Usytuowany na wschodzie założenia dworskiego, oddzielony od dworu wiejską drogą.
Zbudowany z drewna o konstrukcji zrębowej, oszalowany deskami. Rozplanowany na rzucie krzyża o nieco wydłużonych ramionach od wschodu i zachodu, w części centralnej ośmioboczny. Na przedłużeniu skrzydla zachodniego znajduje się tej samej wysokości prostokątna kruchta. Do skrzydła prezbiterialnego przylega od wschodu niższa prostokątna zakrystia.


Kliknij i powiększ zdjęcie.

Centralna, osmioboczna część wnętrza posiada cztery kolumny o głowicach zdobionych palmetą, wspierające oktogalny bęben nakryty stropem z wysoką, czworoboczną latarnią o ściętych narożach.

Pozostałe części świątyni nakryte sa drewnianymi stropami z fasetami wspartymi na profilowanym gzymsie.
Naroża części centralnej opięte sa pilastrami o rokokowych głowicach.
Chór muzyczny z wybrzuszonym parapetem wspiera sie na dwóch drewnianych kolumnach.
Na zewnątrz kościół jest oszalowany, a ściany frontowe ramion zamknięte trójkątnymi szczytami o falistym wykroju, obwiedzione profilowanymi gzymsami.
Szczyt skrzydła zachodniego zwieńczony jest rzeźbą Matki Boskiej Niepokalanej.
Również nad szczytem wschodnim istniała rzeźba świętego Rocha - obecnie zdjęta.


Kliknij i powiększ zdjęcie.


Kliknij i powiększ zdjęcie.


Kliknij i powiększ zdjęcie.

strona główna
powrót