KS. OBRA - Zbąszyń powrót
  Stowarzyszenie sportowe  

W dniu 19 września 2007 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-
- Wyborcze członków KS. "OBRA" w Zbąszyniu. Zebranie wybrało nowy Zarząd Klubu, który ukonstytuował się następująco:

Imię i nazwisko
Funkcja
Telefon
Jerzy Jańczak
Mariusz Śmiałek
mgr Zbigniew Akonom
Łukasz Chlebowski
Rafał Fijałkowski
Zbigniew Kubaś
Piotr Nowak
Tomasz Siedlarz

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu ds. piłki nożnej
Wiceprezes Zarządu ds. boksu
Skarbnik Zarządu
Sekretarz Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

605 738 088
068 3 860 892

Siedziba klubu:
KS. Obra Zbąszyń ::: ul. 17 Stycznia 1920 r. 59A ::: 64-360 Zbąszyń ::: tel. / fax. 0048 68 3 846 010

Adres do korespondencji:
KS. Obra Zbąszyń ul. Krauzego 10, 64-360 Zbąszyń

E-mail: kontakt - J. Prządka

Konto :
Nadobrzański Bank Spółdzielczy w Rakoniewicach Oddział Zbąszyń
98 9081 0006 0200 0231 2000 0001

Stowarzyszenie sportowe zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu nr KRS 0000068714

Internet: http://www.obra-zbaszyn.yoyo.pl

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt : kontakt - J. Prządka
Prezes zarządu: Jerzy Jańczak powrót