Telefony firm i instytucji w Zb±szyniu

Numery kierunkowe do miast
Instytucje / Urzędy
Nazwa Ulica Telefon Strona www
Urz±d Miasta i Gminy Żwirki 1 3 846 009 STRONA
Urz±d Poczty
Dekartacja
Kontrola
Naczelnik
Okienko
Senatorska 36 3 846 295
3 846 299
3 946 154
3 846 294
 
Powiatowy Zarz±d Dróg Nowy Tomy¶l - Obwód Drogowy Jacentego Janka 3 847 434  
Zb±szyńskie Centrum Kultury i Turystyki                e-mail Powstańców Wlkp. 12 3 860 874 STRONA
PTTK Garczyńskich 5 3 846 356  
Biuro Turystyczne "Zb±s" Mostowa 15 a / 5 3 846 556  

Pieni±dze uzyskane z reklamy w ksi±żce telefonicznej będ± przekazane na rzecz Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju wsi N±dnia. Własn± reklam± wspierasz rozwój regionu.

Uprzejmie proszę o powiadomienie w przypadku zmian danych.
Zgło¶ bezpłatnie swoj± firmę do listy
Przedstaw swoj± firmę.
Na życzenie umieszczę informacje o firmie.
Cena: 200 zł na rok na rzecz stowarzyszenia.
Przedłużenie okresu reklamy o kolejny rok: 100 zł

powrót