Biblioteka Publiczna w Zb±szyniu

Adres:
17 Stycznia 1920 r. 67
64-360 Zb±szyń

Telefon: 068 3 860 700

E-mail: bibliotekazbaszyn@poczta.fm

OFERTA BIBLIOTECZNA

 • informacje o zbiorach (katalogi tradycyjne)
 • wypożyczanie ksi±żek na zewn±trz
 • udostępnianie zbiorów na miejscu w czytelni
 • ksi±żka na telefon (wypożyczanie osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym)
 • dostęp do internetu w celach edukacyjnych
 • wypożyczanie międzybiblioteczne
 • obsługa w zakresie ¶wiadczenia informacji (informacje biblioteczne, bibliograficzne i rzeczowe)
 • zajęcia z zakresu przysposobienia bibliotecznego
 • usługi reprograficzne (kserokopia materialów - odpłatnie)
 • zajęcia dla dzieci najmłodszych
 • konkursy czytelnicze i plastyczne
 • spotkania autorskie

Zachęcamy do korzystania z naszych zbiorów

GODZINY OTWARCIA
(sezon wakacyjny)

Poniedziałek 10:00 - 16:00
Wtorek 10:00 - 16:00
¦roda 10:00 - 16:00
Czwartek 10:00 - 16:00
Pi±tek 10:00 - 16:00
Sobota   nieczynne
 

powrót