Telefony firm i instytucji w Zb±szyniu

Numery kierunkowe do miast
Pogotowia / Straż
Nazwa E-mail Ulica Telefon Strona www
Pogotowie ratunkowe     999  
Policja     997  
Straż Pożarna     998  
Komisariat Policji   17 Stycznia 1920 r. 1920 r. 38 47 780  
Ochotnicza Straż Pożarna E-MAIL pl. Targowisko 3 38 46 008 STRONA
Pogotowie Energetyczne   Dowbór Mu¶nickiego 1 38 46 062  
Pogotowie Gazowe   ul. Łazienki 38 46 238  
Pogotowie Ratunkowe (18.00 - 6. 00)   ul. 17 Stycznia 1920 r. 38 46 043  
Pogotowie Ratunkowe   Nowy Tomy¶l 061 44 22 133  
Szpital   Nowy Tomy¶l 061 44 27 300  
Pogotowie Ratunkowe   Wolsztyn 38 43 307
po godz. 18.00 - 064 471 049
 

Pieni±dze uzyskane z reklamy w ksi±żce telefonicznej będ± przekazane na rzecz Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju wsi N±dnia. Własn± reklam± wspierasz rozwój regionu.

Uprzejmie proszę o powiadomienie w przypadku zmian danych.
Zgło¶ bezpłatnie swoj± firmę do listy
Przedstaw swoj± firmę.
Na życzenie umieszczę informacje o firmie.
Cena: 200 zł na rok na rzecz stowarzyszenia.
Przedłużenie okresu reklamy o kolejny rok: 100 zł

powrót