Telefony firm i instytucji

Numery kierunkowe do miast
Szkoły
Nazwa Miejscowo¶ć Ulica Telefon Strona www
Szkoła Podstawowa
Sekretariat

Dyrektor
Pracownia Informatyczna
Zb±szyń Mostowa 10 3 846 085
3 846 982
3 846 332
3 846 284
STRONA
Szkoła Podstawowa Przyprostynia Prandoty 32 3 860 799  
Szkoła Podstawowa Perzyny   3 846 017  
Szkoła Podstawowa Łomnica 40   3 847 129  
Szkoła Podstawowa N±dnia   3 846 050  
Szkoła Podstawowa Strzyżewo 119   3 846 058  
Szkoła Podstawowa Chro¶nica   3 847 221 STRONA
Szkoła Podstawowa Nowa Wie¶ Zb±ska   3 846 528  
Szkoła Podstawowa Stefanowo   3 846 216
Gimnazjum
Sekretariat

Dyrektor - Zenon Matuszewski
  Mostowa 10 3 860 785
3 846 274
3 846 816
Gimnazjum Chro¶nica   3 847 477
3 847 943
3 847 950
STRONA
Zespół Szkół nr 1 - LO Zb±szyń Powstańców Wlkp. 431 3 846 168
Zespół Szkół nr 2 - ZSO Zb±szyń 17 Stycznia 1920 r. 1920 r. 27 3 846 095  
Państwowa Szkoła Muzyczna im. Stanisława Moniuszki Zb±szyń 17 Stycznia 1920 r. 1920 r. 67 3 860 702
3 846 002
STRONA
Specjalny O¶rodek Szkolno -
- Wychowawczy
Zb±szyń Zb±skich 7 3 846 175  
¦wietlica terapeutyczna Zb±szyń Mostowa 3 869 406  

Pieni±dze uzyskane z reklamy w ksi±żce telefonicznej będ± przekazane na rzecz Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju wsi N±dnia. Własn± reklam± wspierasz rozwój regionu.

Uprzejmie proszę o powiadomienie w przypadku zmian danych.
Zgło¶ bezpłatnie swoj± firmę do listy
Przedstaw swoj± firmę.
Na życzenie umieszczę informacje o firmie.
Cena: 200 zł na rok na rzecz stowarzyszenia.
Przedłużenie okresu reklamy o kolejny rok: 100 zł

powrót