Rozmowa z Adamem Kaiserem, powrót
  koĽlarzem z Przyprostyni  

Piękno tkwi w prostocie


- Jak zaczęła się twoja przygoda z muzyk± ludow±?
- Już maj±c siedem lat rozpocz±łem naukę w szkole muzycznej, ucz±c się gry na tr±bce. W rodzinie nie było tradycji muzycznych. Rodzice postanowili, że będę pierwszy. Na jedn± z lekcji przyszedł Henryk Skotarczyk (nauczyciel gry na instrumentach ludowych) i zaproponował mi naukę gry na koĽle. Po trzech latach umiałem zagrać cały poznany w szkole repertuar ludowych utworów, ale tylko z nut.

- Co twoim zdaniem jest najtrudniejsze w grze na tym instrumencie?
- Utrzymanie równego ci¶nienia w worku i wykonanie tzw. przedęcia, którego uczyłem się od starszych muzyków.


- W szkole zdobyłe¶ pierwsze szlify, a co było dalej?
- Dalsze doskonalenie gry, poznawanie nowych utworów, odbywało się już na zasadzie wielokrotnych powtórzeń, bez nut. Graj±c ze starszymi muzykami, wielokrotnie powtarzaj±c po nich te same utwory, chwyty uczyłem się podobnie jak oni kilkadziesi±t lat temu.

- Jak to się stało, że ciebie, młodego człowieka tak zafascynowała muzyka ludowa,
że postanowiłe¶ rozwijać się w tym kierunku ?

- Piękno tej muzyki tkwi w jej prostocie i to mnie urzekło.

- Jakie plany wi±żesz z muzyk± koĽlarsk±?
- Od listopada ubiegłego roku wspólnie z koleżankami i kolegami założyli¶my pierwsz± młodzieżow± kapelę „Zb±szyńska Eka”. Gramy nie tylko w składzie tradycyjnym - kozioł, skrzypce
i klarnet, ale też rozszerzonym, folkowym tzn. Z wykorzystaniem innych instrumentów m.in. akordeonu. Mamy już za sob± koncerty na różnych imprezach, okoliczno¶ciowych koncertach.
Gram też w kapeli zespołu folklorystycznego „Wesele Przyprostyńskie”

Kultywuj± tradycję

Gmina Zb±szyń jako jedna z nielicznych w Polsce, kultywuje ludowe tradycje muzyczne. Od wielu lat w miejscowej szkole muzycznej prowadzona jest nauka gry na rodzimych instrumentach ludowych (kozioł ¶lubny i weselny, sierszenki, mazanki). Do grona dobrze zapowiadaj±cych się koĽlarzy można zaliczyć wła¶nie Adama Kaisera, ucznia pierwszej klasy technikum technologii drewna
w Zb±szyniu. Na tegorocznym ogólnopolskim konkursie instrumentalistów w Bukowinie Tatrzańskiej zdobył pierwsze miejsce w¶ród muzyków młodzieżowych. W 2003 roku był trzeci
w Kazimierzu Dolnym a w 2001 roku zdobył stypendium na Biesiadzie KoĽlarskiej.
Interesuje się też sportem, m.in. piłk± nożn±, biegami na krótkich dystansach.

Rozmawiał: Roman Rzepa
Fot. Roman Rzepa

E-mail: danka@poznan.home.pl  Tel: 600 651 952 powrót