Regulamin forum

 1. Korzystanie z forum zbaszyn.fora.pl jest bezpłatne. Reklamy zamieszczone na forum nie mają nic wspólnego ze strona www.zbaszyn.com.
 2. Użytkownicy muszą być osobami pełnoletnimi lub - w przypadku osób niepełnoletnich, które ukończyły 13 rok życia
  - działać na podstawie zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
 3. Korzystanie z forum wymaga zarejestrowania się jako użytkownik. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem internetu poprzez wypełnienie stosownego formularza rejestracyjnego. Z chwilą zarejestrowania użytkownik otrzymuje identyfikator i hasło. Umieszczenie jakiegokolwiek zapisu lub materiału na forum jest równoznaczne
  z akceptacją regulaminu.
 4. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z forum zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i postanowieniami regulaminu i niewykorzystywania forum w celu dystrybuowania jakichkolwiek treści będących przedmiotem ochrony przez polskie lub międzynarodowe prawo autorskie.
 5. Publikowanie zawartych na forum treści w gazetach jest niestosowne i wymaga indywidualnego zaakceptowania autora wpisu.
 6. Spotykamy się w celu wymiany poglądów i doświadczeń w miłej i przyjaznej atmosferze.

Zasady uczestnictwa na forum

 1. Ogólne
  • Nim zaczniesz pisać tekst, zorientuj się czy to, co chcesz napisać wnosi coś do dyskusji i jest na temat.
   Przed wysłaniem tekstu przeczytaj uważnie, sprawdź, czy jest zgodny z ustaleniami regulaminowymi i czy nie zawiera błędów.
  • Forum to nie śmietnik! Jeśli Twój post niczego nowego nie wniesie do dyskusji i piszesz jedynie np. "prawda", "No właśnie!", "Zgadzam się z powyższym", nie zamieszczaj go! Uzasadnij swoje zdanie.
  • Off-topic potraktowany będzie ostrzeżeniem.
  • Staraj ująć wypowiedz w jednym poście! Nie wpisuj się kilka razy pod rząd.
  • Przy odpowiedziach na bardzo długie wpisy proszę nie cytować całego wątku.
  • Forum nie jest miejscem na reklamę innych serwisów, chyba że dopuszcza to komentarz danego działu.
  • Wszelkie treści o charakterze spamu są zabronione i będą natychmiast usuwane.
  • Posty traktujące o sprawach nie dotyczących ogółu lub tematu należy kierować na konta prywatne.
  • Wklejenie tekstu nie Twojego autorstwa spoza forum (cytowanie) może nastąpić wyłącznie z podaniem autora lub za jego zgodą oraz bez ingerencji w treść.
 2. Forum może być używane dla celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zabrania się zamieszczania na forum jakichkolwiek treści, które:
  • zawierają treści sprzeczne z prawem,
  • naruszają obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe, jak również zasady współżycia społecznego,
  • zawierają treści uznawane powszechnie za wulgarne, obelżywe lub obraźliwe,
  • zawierają treści pornograficzne,
  • naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, obrażają innych użytkowników oraz prowokują sytuacje konfliktowe,
  • zawierają wirusy lub pliki mogące uszkodzić sprzęt komputerowy użytkownika, pogorszyć jego pracę lub w jakikolwiek inny sposób wpływać niekorzystnie na funkcjonowanie sprzętu komputerowego użytkownika forum,
  • zawierają odnośniki oraz sumy kontrolne do licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych utworów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie osób trzecich,
  • zamieszczanie zewnetrznych plikow graficznych o zbyt dużych wymiarach, powodujących nieprawidłowy wygląd forum.
  • stanowią linki do stron internetowych zawierających treści wskazane w powyższych podpunktach.

Funkcja administracji i moderatora

 1. Administratorzy i moderatorzy - w zakresie przysługujących im uprawnień zobowiązani są do usuwania z forum
  - bez uprzedzenia - treści wskazanych w punkcie 2 "Zasady uczestnictwa na forum".
 2. Moderatorzy forum mają prawo do korekty, zmian lub usunięcia z forum dowolnego postu bez podania uzasadnienia.
 3. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez użytkownika, administrator niezależnie od postanowień regulaminu może natychmiast usunąć materiały zamieszczone na forum w tym również wypowiedzi zamieszczone na forum, naruszające regulamin lub obowiązujące przepisy prawa.
 4. Cała odpowiedzialność za publikowane teści ponosi tylko i wyłącznie ich autor, a tematy niezgodne z ustaleniami bedą usuwane z forum.

 5. Założycielom i moderatorom według własnego uznania przysługuje prawo do usuwania użytkowników lub blokowania adresów IP, nazw użytkowników albo adresów e-mail w przypadku naruszenia regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 6. Użytkownicy forum, którzy w procesie rejestracji podali nieprawdziwe dane, bądz dane te są nieaktualne (np. nieaktywny adres e-mail) oraz użytkownicy nie posiadąjacy na koncie żadnego postu, mogą zostać zablokowani lub usunięci z forum bez ostrzeżenia.
 7. Użytkownik może być usunięty z forum na własne życzenie. Proszę o e-mail na adres info@zbaszyn.com .

Funkcje

 1. Funkcja moderatora jest przyznawana przez admistratora forum. Nadanie uprawnień moderatora stanowi wyróżnienie  użytkownika za jego wkład w rozwój forum.

Dane kontaktowe

 1. Dane kontaktowe użytkowników umieszczane przez użytkowników na forum mogą być wykorzystywane w celu,
  w jakim zostały podane. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, w szczególnie ich przetwarzanie, rozpowszechnianie lub dystrybucja jest zabronione. Informacje dotyczące użytkowników takie jak numery IP i adresy e-mail mogą być udostępniane administratorowi i moderatorom danego forum.
 2. Informacje dotyczące użytkowników i przeglądających (takie jak numery IP, adresy e-mail, dane przeglądarek internetowych) są przechowywane i w razie potrzeby będą udostępniane wymiarowi sprawiedliwości i organom ścigania.

Odpowiedzialność

Administrator i moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za:

 1. wykorzystanie przez osoby trzecie zapisów lub materiałów albo części zapisów lub materiałów zamieszczonych przez użytkowników na forum, jak również za skutki ich wykorzystania przez osoby trzecie,
 2. sposób w jaki będą wykorzystywane ogłoszenia, materiały lub wypowiedzi użytkowników,
 3. skuteczność anonsów zamieszczanych na forum,
 4. następstwa wejścia w posiadanie hasła użytkownika przez osoby trzecie,
 5. treści i inną zawartość wiadomości (materiałów) przesyłanych na konta użytkowników przez innych użytkowników oraz stron internetowych użytkowników,
 6. przerwy w dostępie do forum zaistniałe z przyczyn niezależnych od administratora forum, w tym również z przyczyn technicznych,
 7. wszelkie szkody, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych administratora,
 8. za treści i poglądy prezentowane przez użytkowników,
 9. za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego tj. niezgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami zachowania użytkowników względem siebie.

forum


powrót