Ludowe instrumenty muzyczne

istrumenty koĽlarskie
kozioł weselny
kozioł ¶lubny
sierszenki
osobisto¶ci z kozłem
N±dnia
dudy
mazanki
materiały do budowy istrumentów

Zb±szyńskie instrumenty ludowe maj± swoj± przeszło¶ć historyczn±, a szczególnie kozioł, który wrósł w tradycję swojego regionu. KoĽlarze polscy grywali na kozłach w dworskiej kapeli króla duńskiego Christiana IV (1586 - 1648 ).

Do dzi¶ kozioł jest ulubionym instrumentem w rękach ludowych muzyków, którzy stanowi± nieliczn± już grupę członków Stowarzyszenia Muzyków Ludowych w Zb±szyniu.

Państwowa Szkoła Muzyczna w Zb±szyniu jako jedyna w Polsce podtrzymuje tradycję, ucz±c młode pokolenie sztuki gry
na sierszenkach, koĽle ¶lubnym i koĽle weselnym.

 

Instrumenty buduje:
Marek Modrzyk
N±dnia 77
64-360 Zb±szyń
woj. wielkopolskie                Telefon: ( 68 ) 3846 467
Listy

Listy  

powrót