ZBˇSZYŃ :: Babie lato z "Pauz±"

W sobotę, 19 wrze¶nia, sala Domu Katolickiego wypełniła się dĽwiękami muzyki chóralnej. Wszystko za spraw± koncertu w wykonaniu Zespołu Wokalnego "Pauza" ze Zb±szynia.Koncert w Domu Katolickim pt. Babie lato z "Pauz±"

 

Zespół, pod kierownictwem Katarzyny Jopek, przeniósł licznie zebran± publiczno¶ć w muzyczny ¶wiat różnych epok, stylów i kultur - od muzyki ¶redniowiecznej po współczesn±. Można było usłyszeć utwory zarówno w języku polskim, jak i włoskim, francuskim, słoweńskim, hiszpańskim, angielskim oraz po łacinie. Koncert prowadziła Dyrektor Zb±szyńskiego Centrum Kultury Katarzyna Kutzmann - Solarek, a kawiarnia Hildegarda zapewniła słuchaczom ucztę dla ciała w postaci kawy, herbaty oraz pysznego ciasta. Zaprezentowany repertuar to dorobek kilkunastoletniej pracy oraz wielogodzinnych prób. Program koncertu "Pauza" doskonaliła podczas Ogólnopolskich warsztatów Chóralnych w Garbiczu, gdzie pod okiem wykładowców Akademii Muzycznej z Poznania i Szczecina zgłębiała swoj± wiedzę na temat sztuki wokalnej. Dzięki tym spotkaniom muzycznym zb±szyńscy chórzy¶ci mogli współpracować z takimi artystami, jak prof. Grażyna Flicińska - Panfil, prof. Barbara i Leszek Bajon, prof. Andrzej Ogórkiewicz oraz dr Iwona Wi¶niewska - Salamon. Podczas tegorocznych warsztatów zespół miał również okazję odbyć zajęcia z kompozytorem Janem Szopińskim, którego utwory ma w swoim repertuarze.

Zespół Wokalny "Pauza" pragnie serdecznie podziękować za współpracę i wsparcie organizacyjne Zb±szyńskiemu O¶rodkowi Kultury oraz Księdzu Proboszczowi Zbigniewowi Piotrowskiemu.

Jednocze¶nie "Pauza" zachęca wszystkie chętne osoby do współpracy, szczególnie mile widziani s± panowie. Próby zespołu odbywaj± się w Domu Katolickim, w ¶rody o godz. 18.00.

Informacja o zespole


Kontakt : joanna.pretka@gmail.com

Informację nadesłała Joanna Prętka


powrót