Perzyny

 


Sołtys Franciszek HERHOLD

Teraźniejszość
Dziś wieś posiada wodę, gaz, telefony, telewizję kablową i internet. Są chodniki i kanalizacja burzowa.
Zbudowano przystanek PKS centrum, kaplicę rzymsko-katolicką, położono asfalt przez wieś, w kierunku Przyprostyni, przybyły nowe punkty świetlne. Wykonano prace porządkowe przy figurze Matki Boskiej.
Powstaje tu również boisko do gier ręcznych. Wyremontowano klub wiejski, przy wielu zabudowaniach pojawiły się estetyczne parkany. Wieś pomału staje się ośrodkiem turystycznym, ku czemu ma naturalne warunki. Ambicją jej mieszkańców jest dorównanie Nądni i Nowej Wsi Zbąskiej. Latem miejscowa ludność oraz osoby przyjezdne wypoczywają na polu namiotowym nad jeziorem Błędno. Są tu tereny do rozbudowy istniejącego pola namiotowego i budowy nowych obiektów rekreacyjnych. Jest potrzebny inwestor, który może liczyć na korzystne warunki ze strony władzy samorządowej. Zaciera się przepaść między ludnością popegeerowską a pozostałą.

Zniknęły podwórkowe ubikacje szkolne. Zrealizowanie tych i innych zadań było możliwe dzięki sołtysowi Franciszkowi Herholdowi, Radzie Sołeckiej, Społecznemu Komitetowi Rozwoju Wsi oraz radnemu Eugeniuszowi Konieczkowi, który był radnym przez dwie kadencje. Nie sposób pominąć społecznego zaangażowania mieszkańców. Cieszy, że sołtysem na kolejna kadencję został wybrany Franciszek Herhold, że w skład Rady Sołeckiej weszli: Beata Stefan, Grażyna Śmiałek, Stanisław Waśkowiak, Marian Matysiak, Bernard Rychły, ludzie którzy znają potrzeby wsi i potrafią walczyć o ich urealnienie. Na zebranie wyborcze sołtysa przybyło 100 osób, w pełni zaaprobowali dotychczasowe działania, a jednocześnie zwrócili uwagę na potrzebę kontynuowania prac drogowych, w tym dalszego kładzenia dywanika asfaltowego w kierunku Przyprostyni, nie zapominając o kanalizacji burzowej, o dalszej budowie chodników, o uzupełnieniu punktów świetlnych na terenie wsi. Marzy się zbudowanie ścieżki rowerowej, łączącej wieś z Przyprostynią. Miejmy nadzieję, że zadania te dzięki zrozumieniu władzy gminnej i powiatowej i przy społecznym zaangażowaniu mieszkańców, będą w pełni zrealizowane.

Tekst opracował: JAN JANOWSKI
Fotografie : Janina Niewiada


strona główna

powrót