Nądnia - dzisiaj

wieś
historia
dzisiaj
turystyka
budowniczy kozłów
kuźnia z 1893 r.
Jan Kostera- od 25 lat sołtys wsi Nądnia

Społeczne osiągnięca w dużej mierze zależą od współpracy z sołtysem
oraz radą sołecką. Ta z kolei układa się bardzo dobrze, o czym świadczą wyniki ostatnich wyborów. Po raz kolejny sołtysem został Jan Kostera.
W radzie sołeckiej znajdują się: Alfons Brychcy, Jan Borkowski, Tadeusz Kromski oraz Leon Kania.

O planach na przyszłość wypowiada się Przewodniczący Rady Miejskiej - Hubert Krawczyk.
Od grudnia ubiegłego roku mieszkańcy nie muszą martwić się o ogrzewanie sali wiejskiej, gdyż założono tam nowoczesny system ogrzewczy. W dalszych planach jest wymiana podłogi oraz okien. W niedługim czasie postawione będą lampy uliczne na odcinku od sklepu pana Lachmana do skrzyżowania.

Burmistrz Rafał Suchorski już podpisał zlecenie na wykonanie oświetelnia. Planowane jest również położenie chodnika na odcinku skrzyżowania do wysokości sklepu p. Grychty. Jest to droga wojewódzka, więc koszty częściowo pokryje Wojewódzki Zarząd Dróg. Do gminy będzie należało wykonanie kosztorysu tej inwestycji.

Obok potężnie działającego Koła Gospodyń Wiejskich silnym akcentem zaznacza się Straż Pożarna, która w chwili obecnej dysponuje nowym wozem gaśniczym o pojemności 2,5 tys. litrów wody. Ze względu na gabaryty pojazdu strażacy wykonali przebudowę bramy wjazdowej do strażnicy.
Samochód sprowadzony był z zagranicy i znajduje się w dobrym stanie. Duże było zaangażowanie społeczeństwa Nądni, aby zaopatrzyć strażaków w odpowiedni wóz. Każdy dał przysłowiową złotówkę na ten cel, a oprócz sporego wkładu gminy dużą pomoc okazali liczni sponsorzy. Zakupienie wozu gaśniczego było szczególnie ważne, gdyż - niestety - dość często zdarzają się podpalenia lasów. Do tej pory możliwości strażaków były ograniczone.

Dumą mieszkańców Nądni jest drużyna piłki nożnej LZS "Błędno" Nądnia, która w br. uzyskała awans do wyższej klasy. Już w drugiej połowie sierpnia odbędzie się pierwszy raz mecz. Losy LZS-u były różne, przeważnie znajdował się w niskiej klasie. Kilka lat temu awansował do B klasy, aby w tym roku ( 2003 ) znaleźć się w A klasie i to z dużą przewagą punktową. Również widać zaangażowanie mieszkańców. Sami starają się o poprawę stanu boiska, pielęgnację murawy i bramek, wybudowali ładne szatnie.

W przyszłości planowane jest utwardzenie dróg, które są równoległe do głównej, przebiegającej przez wieś, drogi.
W czasie roztopów poruszanie się po nich nastręcza wielu trudności. Mieszkańcy czekają również na rozpoczęcie zjazdu z autostrady. Jest to bardzo istotna sprawa dla całej gminy. Pojawią się nowe możliwości w swerze usług, które pozwolą na utworzenie nowych miejsc pracy.
W planach inwestycyjnych znajduje się również budowa domu seniora. Grunt pod budowę został już zakupiony przez osoby prywatne z Poznania. Będzie to dom całodobowy, przeznaczony dla tych, którzy wyrażą chęć zamieszkania
w nim.

Informacje źródłowe: "Zbąszynianin" , artykuł A. Baszyńska

Fotografie z Nądni  
 

powrót