Stowarzyszenia w Zb±szyniu


nazwa ulica tel. / e-mail prezes / przew. www
Klub Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP "Cenne Krople" ul. Sienkiewicza 34 e-mail Dorota Michalczak STRONA
Fundacja TRES ul. Miodowa 7 e-mail Wojciech Olejniczak STRONA
Stowarzyszenie Muzyków Ludowych ul. 17 Stycznia 1920 r. 69 386 60 20 Romuald Szczepaniak STRONA
Stowarzyszenie Kulturalno - Edukacyjne "Przestrzeń" Zb±szyńskie Centrum Kultury e-mail Ireneusz Solarek  
Zb±szyński Klub Żeglarski ul. Ł±kowa 7
64-360 Zb±szyń
e-mail
Komandor:
Przemysław Szymański
STRONA
Collegium zb±sinensis - Nieformalne stowarzyszenie przyjaciół Zb±szynia
i okolic
  e-mail Ireneusz KoĽlicki STRONA
Polski Zwi±zek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
17 Stycznia 1920 r. 59 a   Czesław Pakuła  
KS. OBRA - Zb±szyń ul. Zielona 10/ 9 605 738 088 Jerzy Jańczak
Informacje
STRONA
Zwi±zek Kombatantów RP i Byłych WięĽniów Politycznych 17 Stycznia 1920 r. 59a   Jerzy Hajduk  
Polski Zwi±zek Niewidomych Powstańców Wlkp. 12   Halina Bryl  
Zwi±zek Sybiraków koło nr 17   Kazimierz Strugała  
Cech Rzemiosł Różnych Garczyńskich   Zenon Łodyga  
Koło Łowieckie HUBERT     Henryk Kublik  
Kurkowe Bractwo Strzeleckie 17 Stycznia 1920 r. 59 a   Eugeniusz Bocer  
Wspólnota Samorz±dowa Ziemi Zb±szyńskiej Żeromskiego 11   Jan Pękała  
Wspólnota Spółdzielcza Senatorska 34 3 869 900

 

 
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" 17 Stycznia 1920 r. 59 a   Andrzej Szutta  
Polski Zwi±zek Filatelistów Zygmunta I Starego 2 a   Bogdan Kanduła  
Polski Zwi±zek Wędkarski koło nr 1   Hubert Krawczyk  
Polski Zwi±zek Wędkarski koło nr 2 ROMEO   Jan Przybyła  
Polski Zwi±zek Wędkarski koło nr 3 DOM - PKP   Jerzy Gryning  
Społeczna Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym Warszawska 16   Wanda Kosmala  
Cech Rzemiosł Różnych Garczyńskich 3 860 622    
Stowarzyszenia miło¶ników samochodów Terenowych N4x4D KRS 0000347296 Nowy Dwór 55
gmina Zb±szyń
  Dariusz Samczuk  

Uprzejmie proszę o powiadomienie w przypadku zmian danych.

strona główna powrót