Telefony firm i instytucji w Zb±szyniu

Numery kierunkowe do miast
Stowarzyszenia
Nazwa Ulica Prezes / Przew. tel. / e-mail www
Klub Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi RP "Cenne Krople" ul. Sienkiewicza 34 Dorota Michalczak e-mail STRONA
Fundacja TRES ul. Miodowa 7 Wojciech Olejniczak e-mail STRONA
Stowarzyszenie Muzyków Ludowych ul. 17 Stycznia 1920 r. 69 Romuald Szczepaniak 386 60 20 STRONA
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju wsi N±dnia Nadnia 94
64-360 Zb±szyń
Daniel Stasiński e-mail
695 770 954
STRONA
Stowarzyszenie Kulturalno - Edukacyjne "Przestrzeń" Zb±szyńskie Centrum Kultury Ireneusz Solarek e-mail
3 860 874
STRONA
Zb±szyński Klub Żeglarski ul. Ł±kowa 7
64-360 Zb±szyń
Komandor:
Przemysław Szymański
e-mail
STRONA
Collegium zb±sinensis - Nieformalne stowarzyszenie przyjaciół Zb±szynia
i okolic
  Ireneusz KoĽlicki e-mail INFO
Polski Zwi±zek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
17 Stycznia 1920 r. 59 a Czesław Pakuła    
KS. OBRA - Zb±szyń ul. Zielona 10/ 9 Jan S. Prz±dka
Informacje
e-mail
38 60 515
STRONA
Zwi±zek Kombatantów RP i Byłych WięĽniów Politycznych 17 Stycznia 1920 r. 59a Jerzy Hajduk    
Polski Zwi±zek Niewidomych Powstańców Wlkp. 12 Halina Bryl    
Zwi±zek Sybiraków koło nr 17 Kazimierz Strugała    
Cech Rzemiosł Różnych Garczyńskich Zenon Łodyga    
Koło Łowieckie HUBERT   Henryk Kublik    
Kurkowe Bractwo Strzeleckie 17 Stycznia 1920 r. 59 a Zygmund Wittholz    
Wspólnota Samorz±dowa Ziemi Zb±szyńskiej Żeromskiego 11 Jan Pękała    
Wspólnota Spółdzielcza Senatorska 34

 

3 869 900  
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" 17 Stycznia 1920 r. 59 a Andrzej Szutta    
Polski Zwi±zek Filatelistów Zygmunta I Starego 2 a Bogdan Kanduła    
Polski Zwi±zek Wędkarski koło nr 1 Hubert Krawczyk    
Polski Zwi±zek Wędkarski koło nr 2 ROMEO Jan Przybyła    
Polski Zwi±zek Wędkarski koło nr 3 DOM - PKP Jerzy Gryning    
Społeczna Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym Warszawska 16 Wanda Kosmala    
Cech Rzemiosł Różnych Garczyńskich   3 860 622  
Stowarzyszenia miło¶ników samochodów Terenowych N4x4D KRS 0000347296 Nowy Dwór 55
gmina Zb±szyń
Dariusz Samczuk    

Pieni±dze uzyskane z reklamy w ksi±żce telefonicznej będ± przekazane na rzecz Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju wsi N±dnia. Własn± reklam± wspierasz rozwój regionu.

Uprzejmie proszę o powiadomienie w przypadku zmian danych.
Zgło¶ bezpłatnie swoj± firmę do listy
Przedstaw swoj± firmę.
Na życzenie umieszczę informacje o firmie.
Cena: 200 zł na rok na rzecz stowarzyszenia.
Przedłużenie okresu reklamy o kolejny rok: 100 zł

powrót