Zespół orkiestry dętej "Szałamaje"

Nazwa zespołu wywodzi się od nazwy tak zwanego instrumentu dętego -
- szałamaj współczesny.
Niestety sporadycznie spotyka się go w powszechnych zespołach muzycznych.
Zespół Szałamaje powstał w 1972 roku, przy Państwowej Szkole Muzycznej
I stopnia w Zb±szyniu.

Dzięki panu Antoniemu Janiszewskiemu, który był założycielem szkoły,
możemy do dzi¶ podziwiać wyj±tkowe brzmienie tego instrumentu.
Niegdy¶ Szałamaje były typow± orkiestr± żeńsk±.
Od tego wywodzi się dawna nazwa: " Zb±szyńskie Dziewczęta".
W obecnym czasie zwolennikami nauki gry na szałamajach s± też chłopcy.
W repertuarze znajduje się muzyka ludowa, tradycyjna, rozrywkowa, okazjonalna. Przy orkiestrze działa równierz grupa taneczna. Niepowtarzalne brzmienie przypomina dzwięk organów barokowych a oryginalno¶ć szałamaji wzbudza duże zainteresowanie zespołem.

powiększ zdjęcie

Szałamaje maj± w swojej karierze liczne występy
w kraju jak i za granicami Polski, do których należ± występy w Holandi, Niemczech i Czechach.
Ostatnie koncerty odbyły się w Wilnie.

 

W Państwowej Szkole Muzycznej w Zb±szyniu utworzona jest jedyna w kraju klasa gry na instrumentach ludowych .


Stowarzyszenie Muzyków Ludowych instrumenty koĽlarskie

powrót