Stowarzyszenie Muzyków Ludowych


   Tomasz Śliwa

Po zakończeniu II wojny światowej Polska we wszystkich dziedzinach życia wkroczyła w nowy etap.
Kształcenie w zakresie muzyki i jej kultywowanie w Zbąszyniu rozpoczęto od września 1950 roku. w Wiejskim Ognisku Muzycznym.
Szybki rozwój spowodował, że placówkę tą przemianowano na Miejskie Ognisko Muzyczne, a następnie zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 13. 03. 1951 r. zostało upaństwowione, przyjmując nazwę na Państwowe Ognisko Muzyczne w Zbąszyniu.

W ognisku muzycznym działały zespoły instrumentalne, a przede wszystkim zespoły ludowe, których celem było "pielęgnowanie" muzyki ludowej regionu zbąszyńskiego jak i przygotowanie nowych instruktorów muzycznych.

Zespoły POM aktywnie włączały się do upowszechniania rodzinnego folkloru muzycznego. Brały udział w licznych uroczystościach państwowych, festiwalach i pokazach. Ognisko cieszyło sią coraz większą popularnością nie tylko w kraju, ale też za granicą.

Nie mogło jednak sprostać wszystkim zadaniom mającym na celu popularyzację folkloru muzycznego jak i propagowaniem Regionu Kozła.
Z inicjatywy dyrekcji Pańswowego Ogniska Muzycznego z dniem 13 kwietnia 1959 r. zaczęło swoją działalność Stowarzyszenie Muzyków Ludowych.

Siedzibą SML stała się Państwowa Szkoła Muzyczna.
W skład pierwszego Zarządu Stowarzyszenia weszli:
Tomasz Śliwa - przewodniczący ( zdjęcie umieszczone wyżej )
Tomasz Kotkowiak - zastępca przewodniczącego
Antoni Janiszewski - Kierownik artystyczny


Ćwiczebny instrument służący do zaprawy w sztuce kożlarskiej, który jednocześnie Ćwiczebny instrument służący do zaprawy w sztuce kożlarskiej, który jednocześnie spełniał rolę instrumentu pasterskiego używanego przez kilkunastoletnich chłopców przy wypasie bydła i gęsi.

Celem Stowarzyszenia jest:
  • propagowanie muzyki ludowej
  • rozwijanie umiłowania do muzyki ludowej
  • zaznajamianie społeczeństwa z bogactwem folkloru Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej
  • kultywowanie gry na instrumentach ludowych
  • przenoszenie tradycji w zakresie muzyki ludowej na młodsze pokolenia i nauczanie gry
    na instrumentach ludowych jak i przekazywanie tajników ich budowy
Adres: ul. 17 Stycznia 1920 r. nr 69   64 - 360 Zbąszyń  // tel. / fax ( 068 ) 38 69 020
  Fotografie Kapel ludowych z Regionu Kozła
Kapela Kotkowiaków >>> Kliknij i powiększ zdjęcie

Kapela Zbąszyniacy >>> Kliknij i powiększ zdjęcie

 

 
Link na stronę główną Stowarzyszenia Muzyków Ludowych.
Link na stronę Regionu Kozła
Szałamaje istrumenty koźlarskie

powrót