Rozmowy zb±szyńskie

Eugeniusz Kurzawa ::: Moje miejsce ::: Zb±szyńskie rozmowy
Rozmowa z Kazimierzem Olejniczakiem,
zb±szyńskim fotografem dalej >>>

Rozmowa z Cezarym Sierszulskim,
emerytowanym lekarzem kolejowym dalej >>>

Rozmowa z DANIELEM "GOLA" PATALASEM,
gitarzyst± zespołu Lombard dalej >>>

Rozmowa z Jerzym Jańczakiem,
działaczem i kronikarzem sportowym dalej >>>

Rozmowa z Leszkiem Le¶nym,
nowym burmistrzem Zb±szynia dalej >>>

Zbiór wywiadów ze znanymi ludzmi, zwi±zanymi
    ze Zb±szyniem, przeprowadzonych przez Eugeniusza Kurzawę.

Rozmowa z Małgorzat± Nowak,

prezenterk± Zb±szyńskiej Telewizji Kablowej dalej >>>

Rozmowa z Jackiem Zielińskim,

wokalist± zespołu Skaldowie dalej >>>

Rozmowa z Tomaszem Kurasińskim

nowym wiceburmistrzem Zb±szynia dalej >>>

Rozmowa z Dee Pump'em,

czyli DANIELEM BORDYCHEM ze Zb±szynia, DJ-em w radiu internetowym dalej >>>

Rozmowa z Wiesławem Czyczerskim,

kandydatem na burmistrza Zb±szynka dalej >>>

Rozmowa z Waldemarem Chwałkowskim ze Zb±szynia,

nowym dyrektorem O¶rodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zb±szynku dalej >>>

Rozmowa z Szymonem Płóciennikiem,

zielonogórzaninem, autorem badań dotycz±cych deportacji Żydów do Zb±szynia w 1938 r. dalej >>>

Rozmowa z Mirosławi± Majerowicz -Klaus

z le¶niczówki Emaus w Stefanowicach pod Zb±szyniem dalej >>>

Rozmowa z Henrykiem Skotarczykiem ,

muzykiem, nauczycielem gry na koĽle w szkole muzycznej w Zb±szyniu dalej >>>

Rozmowa z Robertem Bielaszewskim,

komendantem komisariatu policji w Zb±szyniu dalej >>>

Rozmowa z Markiem Furmanem,

nowym dyrektorem Zespołu Szkół nr 2 w Zb±szyniu dalej >>>

Rozmowa ze Stanisławem Chlebowskim,

przewodnicz±cym rady miejskiej w Zb±szyniu dalej >>>

Rozmowa z Andrzejem Wilkońskim,

starost± nowotomyskim, mieszkańcem Zb±szynia dalej >>>

Rozmowa z Jerzym Jańczakiem,

nowym prezesem Klubu Sportowego Obra Zb±szyń dalej >>>

Rozmowa z Ireneuszem Solarkiem,

kierownikiem galerii Baszta dalej >>>

Rozmowa z Marcinem Szczechowiakiem,

muzykiem i budowniczym instrumentów ludowych ze Zb±szynia dalej >>>

Rozmowa z Janem S. Prz±dk±,

prezesem klubu sportowego Obra dalej >>>

Rozmowa ze Stanisławem Olejniczakiem,

sportowcem - olimpijczykiem dalej >>>

Rozmowa z Adamem Kaiserem,

koĽlarzem z Przyprostyni dalej >>>

Rozmowa z Zenonem Matuszewskim,

historykiem dalej >>>

Rozmowa z Tomaszem Szczechowiczem,

pierwszym dyrektorem Zb±szyńskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji dalej >>>

Rozmowa z Wiesławem Czyczerskim,

wiceburmistrzem Zb±szynia dalej >>>

Rozmowa z Wand± Kosmal±,

kierownikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zb±szyniu i prezesem Fundacji Osób Niepełnosprawnych dalej >>>

Rozmowa z Zenonem Matuszewskim,

konserwatorem zabytków dalej >>>

Rozmowa z Leszkiem Le¶nym,

burmistrzem-elektem dalej >>>

Rozmowa z Andrzejem Wilkońskim,

nowym starost± nowotomyskim ze Zb±szynia dalej >>>

Rozmowa z Bolesławem Klujem,

organizatorem i przewodnicz±cym NSZZ Solidano¶ć w ZPO Romeo w Zb±szyniu w latach 1980 - 1981 dalej >>>

Rozmowa ze Zbigniewem Piotrowskim,

nowym proboszczem parafii pw. Wniebowstapienia Najswietszej Marii Panny dalej >>>

Rozmowa z Rafałem Suchorskim,

burmistrzem Zb±szynia dalej >>>

Rozmowa z Katarzyn± Kutzmann - Solarek,

dyrektork± Zb±szyńskiego Centrum Kultury Sportu i Turystyki dalej >>>

Wizyta u Wojciecha Mani,

fryzjera z powołania dalej >>>

Rozmowa z Agnieszk± Rybick±,

muzykiem dalej >>>

Rozmowa z Dariuszem Hajdukiem,

prezesem Klubu Sportowego "Obra" dalej >>>

Rozmowa z Łukaszem Papaczkiem,

autorem pracy magisterskiej o tożsamo¶ci Zb±szynia dalej >>>

Rozmowa z Robertem Bielaszewskim,
nowym komendantem komisariatu policji dalej >>>

Rozmowa z prof. Krzysztofem Rzep±,

historykiem z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dalej >>>

Rozmowa ze Zdzisławem Linkowskim,
historykiem, mieszkańcem Gorzowa Wlkp dalej >>>

Rozmowa z Ireneuszem KoĽlickim,
kupcem dalej >>>

Rozmowa z Witoldem Silskim,
odpowiedzialnym za promocję miasta dalej >>>

Rozmowa z Egonem Kleinem,
działaczem sportowym i społecznym mieszkaj±cym w Berlinie dalej >>>

Rozmowa ze Stanisławem Chlebowskim,
nauczycielem, działaczem sportowym dalej >>>

Rozmowa z Jerzym Griningiem,
wędkarzem dalej >>>

Rozmowa z Adamem Barylskim,
ostatnim zawiadowc± stacji PKP Zb±szyń dalej >>>

Rozmowa z Andrzejem Wilkońskim,
przewodnicz±cym rady powiatu nowotomyskiego dalej >>>

Rozmowa z Romualdem Szczepaniakiem,
byłym burmistrzem, głównym specjalist± ds. inwestycji Spółdzielni Telekomunikacyjnej. dalej >>>

Rozmowa z Urszul± i Zbigniewem ¦wi±tkami,
przedsiębiorcami i społecznikami dalej >>>

Rozmowa z Marzen± Łuk±,
nowym naczelnikiem urzędu pocztowego dalej >>>

Spotkanie bohaterów ksi±żki Eugeniusza Kurzawy,

"Moje miejsce. Zb±szyńskie rozmowy" dalej >>>

strona główna

powrót